Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject
  • Date issued

Search for: [Date issued = 1951.01.01 - 1951.12.31]

Number of results: 49

items per page

Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych Przedsiębiorstwo Budowlane Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane Państwowe Przedsiębiorstwo Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych „Mostostal" Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlane Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane R. P. Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego „Samopomoc Chłopska" Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych Centralne Biuro Projektów i Studiów Budownictwa Przemysłowego

Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych Przedsiębiorstwo Budowlane Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane Państwowe Przedsiębiorstwo Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych ,,Mostostal" Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlane Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane R. P. Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego „Samopomoc Chłopska" Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych Centralne Biuro Projektów i Studiów Budownictwa Przemysłowego Zakład Osiedli Robotniczych Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Morskich Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa, Ceramiki i Pokrewnych Zawodów

Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Związek Zawodowy Pracowników Poczty i Telekomunikacji

Pragierowa, Eugenia (1888-1964) (red.) Licki, Jerzy ( -1981) (red.)

Aleksiejewa, M. W. Puchowski, Bronisław (1896-1974) (tł.)

Piotrowski, Jerzy (1907-1983) (red.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Aleksandrow, N. G. (red.) Rusinek, Kazimierz (przedm.)

This page uses 'cookies'. More information