Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject
  • Date issued

Search for: [Date issued = 1959.01.01 - 1959.12.31]

Number of results: 61

items per page

Ministerstwo Przemysłu Chemicznego Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego

Ministerstwo Przemysłu Lekkiego Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego

Ministerstwo Zdrowia Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia

Szczepański, Jan (1913-2004) (red.) Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.

Schmidt, Stefan (1889-1977) Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa). Kosieradzki, Michał (współpr.)

Zajdzikowska, Janina Burek, Paweł Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu

Lutosławski, Jerzy (1904-1974) Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Ministerstwo Zdrowia. Departament Profilaktyki i Lecznictwa.

Strumilin, Stanislav Gustavovic (1877-1974)

This page uses 'cookies'. More information