Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject
  • Date issued

Search for: [Date issued = 1967.01.01 - 1967.12.31]

Number of results: 33

items per page

Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Książki, Prasy i Radia

Zarząd Główny Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „PRASA” Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” Polska Agencja Prasowa PAP Ministerstwo Obrony Narodowej

Frank, Zofia (oprac.) Kroczakowa, Sabina (oprac.) Instytut Pracy Działowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej

Niedźwiedzki, Józef (red.) Bursche, Jan (1921-2000) Chajtman, Seweryn Podleśny, Stefan

Masewicz, Walery (oprac.) Dzwonkowski, Stanisław (oprac.)

This page uses 'cookies'. More information