Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject
  • Date issued

Search for: [Date issued = 2007.01.01 - 2007.12.31]

Number of results: 67

items per page

Wyglądała, Ewa (oprac.) Balcerzak-Paradowska, Bożena (wprow.)

Gawron, Jolanta (red.) Paszek, Anna (red.) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Gawron, Jolanta (red.) Paszek, Anna (red.) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Radwańska, Anna (oprac.) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Ciecierska, Lidia (oprac.) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kulesza, Alina (oprac.) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Samojluk, Katarzyna (oprac.) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Wyglądała, Ewa (oprac.) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Arczewska, Magdalena Hrynkiewicz, Józefina (1946- ) Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Korzyński, Paweł Juchnowicz, Marta (1948- ) (red.) Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Jarczyński, Jacek Lachiewicz, Stefan (1950- ) (red.) Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania

Szymańska, Wioletta Rydz, Eugeniusz (red.) Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Instytut Geografii

Purgał-Popiela, Joanna Pocztowski, Aleksy (1956- ) (red.) Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Wydział Eknomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Zarządzania Kapitełem Ludzkim

This page uses 'cookies'. More information