Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Contributor
  • Subject
  • Date
  • Date issued

Search for: [Subject = rolnictwo]

Number of results: 29

items per page

Prywatne Gospodarstwa Rolne Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Rolnych R.P.

Zarząd Centralny TOR P. P. Zarząd Główny Centralnego Związku Zawodowego Metalowców

Przedsiębiorstwo Państwowe "Państwowe Gospodarstwa Rolne" Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Rolnych R. P.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych" Zarząd Główny Związku Zawodowego Robotników i Pracowników Rolnych RP

Miklaszewski, Szczęsny Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej.

Schmidt, Stefan (1889-1977) Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa). Kosieradzki, Michał (współpr.)

Kulesza, Alina (oprac.) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

This page uses 'cookies'. More information