Title:

Wiadomości Statystyczne : 2021, nr 5

Alternative title:

The Polish Statistician

Contributor:

Główny Urząd Statystyczny

Subject:

statystyka ; statystyka pracy

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Główny Urząd Statystyczny

Date issued:

2021

×

Citation

Citation style: