Biblioteka Cyfrowa GBPiZS

Biblioteka Cyfrowa GBPiZS stworzona została z myślą o upowszechnieniu dostępu do pozycji znajdujących się w księgozbiorze Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Z jej ogólnodostępnych zasobów, czyli tych, które nie są objęte prawem autorskim, mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu bez konieczności wychodzenia z domu. Dostęp do treści pozycji chronionych prawem autorskim, jest możliwy na na miejscu, w czytelni, do której serdecznie zapraszamy. Oprócz wersji elektronicznej, skorzystać można także z tradycyjnej, papierowej wersji tychże wydawnictw.

Informację o naszych najnowszych nabytkach można znaleźć na stronie domowej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego www.gbpizs.gov.pl oraz w katalogu on-line, dostępnym także z tej strony.

Obecnie Biblioteka Cyfrowa GBPiZS składa się z czterech kolekcji: Bibliografie, Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac, Układy Zbiorowe Pracy, Prace doktorskie. Kolekcja Bibliografie zawiera wydawnictwa Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i dzieli sią na 4 podkolekcje: Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, Bibliografie monotematyczne, Bibliografie osobowe oraz Katalogi i informatory. Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac zawiera pozycje gromadzone w latach 1918-1972, najpierw przez bibliotekę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, a następnie właśnie przez bibliotekę Komitetu Pracy i Płac.W kolekcji Układy Zbiorowe Pracy oprócz tekstów układów z lat 1948-1974 można także znaleźć taryfikatory odnoszące się do poszczególnych układów. Prace doktorskie to rozprawy przekazywane Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Do korzystania z Biblioteki Cyfrowej zapraszamy pracowników naukowych, przedstawicieli urzędów, studentów oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani szeroko pojętą tematyką pracy zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Dzięki elektronicznym publikacjom z naszych zbiorów mogą korzystać także osoby niewidome i słabowidzące.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji